obdelan


obdelan
обработанный

Словенско-русский словарь. 2 - издание. - Любляна. Государственное издательство Словении . . 1972.

Смотреть что такое "obdelan" в других словарях:

 • suròv — óva o prid., suróvejši (ȍ ọ̑) 1. ki je v naravnem stanju in ni obdelan, očiščen: surovi baker; surovi diamant; surova nafta / surovi opij v kepice strjen izcedek iz glavic vrtnega maka kot surovina za to mamilo; surova guma kavčuk; surova drva… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • grób — a o stil. ó prid. (ọ̑ ọ̄) 1. ki ni dokončno izdelan, obdelan: groba keramika; obleka iz grobe volne; grobo platno / zaviti v grob papir ki nima gladke površine / pulover z grobim vzorcem ki daje videz neizdelanosti / cesto so posuli z grobim… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • karaktêren — rna o prid. (ȇ) nanašajoč se na karakter; značajski: karakterne lastnosti, napake, spremembe / Hamlet je ena najboljših karakternih figur // ekspr. značajen, vztrajen: ta človek je zelo karakteren ◊ gled. karakterni igralec igralec, ki igra… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • klesánec — nca m (á) grad. v obliki kvadra obdelan kamen: hiše, zgrajene iz klesanca …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • kozlíček — čka m (ȋ) manjšalnica od kozlič: kozice, telički in kozlički; skače kot kozliček ◊ zool. hišni kozliček hrošč z dolgimi tipalkami, katerega ličinka uničuje obdelan les, Hylotrupes bajulus; veliki hrastov kozliček velik hrošč, katerega ličinka… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • lesovína — e ž (í) 1. papir. lesna vlakna, pridobljena iz lesa z brušenjem: uporabljati lesovino za izdelavo kartona; tovarna lesovine; les za lesovino / bela lesovina iz lesa, ki ni bil prej obdelan s paro ali kemikalijami 2. redko lesna snov, les: trhla… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • metodolóški — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na metodologijo ali metodo: metodološki principi; to je metodološko vprašanje / razpravi je očital stvarne in metodološke napake / imel je nekaj metodoloških pripomb metodolóško prisl.: metodološko je problem dobro… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • nèbrúšen — a o prid. (ȅ ú) ki ni brušen, ni obdelan: nebrušeni dragi kamni / nebrušeno steklo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • nèobdélan — a o prid. (ȅ ẹ̑) ki ni obdelan: neobdelane in nepognojene njive; neobdelano zemljišče / zidovi iz neobdelanih kamnov / raziskovanje neobdelanega gradiva / publ. turistično neobdelano področje ♦ les. neobdelani les …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • novína — e ž (í) 1. nedavno izkrčen, obdelan svet: posejati, zasaditi novino / požigati, preorati novino 2. s širokim pomenskim obsegom kar se pridela v (tekočem) letu: prodali so skoraj vso novino; mleti novino novo žito; točiti novino novo vino / prišli …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • obdélati — am dov. (ẹ ẹ̑) 1. načrtno pripraviti zemljo in vanjo vsaditi, vsejati: obdelati ledino; obdelati nove površine zemlje; obdelati z lopato, plugom, kmetijskimi stroji 2. z orodjem, strojem ali določenim postopkom dati čemu določeno obliko,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika